Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

budynek 24, pok. 4

lek. wet. Filip Pankowski

radiolog weterynaryjny

pankowski@radiologweterynaryjny.pl

Filip Pankowski - ZnanyLekarz.pl