pankowski@radiologweterynaryjny.pl

Posiadam stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria

Pracę doktorską o badaniach obrazowych tarczycy obroniłem w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Jestem autorem artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych

W pracy naukowej zajmuję się zastosowaniem różnych metod obrazowania medycznego u zwierząt

Posiadam specjalizację z radiologii weterynaryjnej

Odbyłem m.in. 3-letnie szkolenie Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz kurs TK ESAVS

Zajmuję się weterynaryjną diagnostyką obrazową

W codziennej praktyce klinicznej wykonuję głównie badania USG psów i kotów

dr n. wet. Filip Pankowski

specjalista radiologii weterynaryjnej