Posiadam specjalizację z radiologii weterynaryjnej

Ponadto zrealizowałem m.in. 3-letnie szkolenie Sekcji Weterynaryjnej PTU oraz kurs TK ESAVS

Posiadam stopień naukowy doktora

Pracę doktorską o badaniach obrazowych tarczycy obroniłem w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Zajmuję się weterynaryjną diagnostyką obrazową

W pracy klinicznej wykonuję badania USG i procedury zabiegowe pod kontrolą USG oraz opisuję badania RTG i TK

pankowski@radiologweterynaryjny.pl

Jestem autorem artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych

W pracy naukowej zajmuję się zastosowaniem różnych metod obrazowania medycznego u zwierząt

dr n. wet. Filip Pankowski

specjalista radiologii weterynaryjnej