lek. wet. Filip Pankowski

radiolog weterynaryjny

Zajmuję się weterynaryjną diagnostyką obrazową

W codziennej praktyce klinicznej wykonuję wyłącznie badania obrazowe.

Regularnie uczestniczę w konferencjach i kursach specjalistycznych

Odbyłem m.in. kurs TK w ESAVS, jestem w trakcie 3-letniego kursu SW PTU oraz specjalizacji z Radiologii weterynaryjnej.

Jestem autorem artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych

W pracy naukowej bazuję przede wszystkim na różnych metodach obrazowania medycznego.

Jestem doktorantem w Katedrze Nauk Morfologicznych SGGW

Tematyka mojej pracy doktorskiej dotyczy diagnostyki obrazowej tarczycy.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów weterynarii

Chętnie dzielę się wiedzą ze studentami i lekarzami weterynarii.

+48 607 242 573

pankowski@radiologweterynaryjny.pl

Filip Pankowski - ZnanyLekarz.pl