pankowski@radiologweterynaryjny.pl

Jestem doktorantem w Katedrze Nauk Morfologicznych SGGW

Temat mojej pracy doktorskiej dotyczy diagnostyki obrazowej tarczycy.

Jestem autorem artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych

W pracy naukowej wykorzystuję różne metody obrazowania medycznego.

Posiadam specjalizację z Radiologii weterynaryjnej

Regularnie uczestniczę w konferencjach i kursach specjalistycznych. Odbyłem m.in. 3-letnie szkolenie SW PTU oraz kurs TK ESAVS.

Zajmuję się weterynaryjną diagnostyką obrazową

W codziennej praktyce klinicznej wykonuję wyłącznie badania obrazowe.

lek. wet. Filip Pankowski

radiolog weterynaryjny