pankowski@radiologweterynaryjny.pl

Badania ultrasonograficzne i radiologiczne psów i kotów:

 

 • USG jamy brzusznej

 • USG dopplerowskie

 • USG klatki piersiowej

 • USG tarczycy

 • USG ciąży

 • USG oka

 • USG gruczołów sutkowych

 • USG węzłów chłonnych

 • USG przezciemiączkowe

 • USG ślinianek

 • USG przełyku

 • Biopsja, punkcja i inne procedury zabiegowe pod kontrolą USG

 • RTG i TK układu mięśniowo-szkieletowego

 • RTG i TK klatki piersiowej

 • RTG i TK jamy brzusznej

 • RTG i TK głowy

 

lek. wet. Filip Pankowski

radiolog weterynaryjny